ELECTRONICS
New
 • New
 • Featured
 • Top Sellers
Close

Cáp 90PAI Micro USB PS-11 / Black

40,000
Loại: Cáp sạc Miro USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI Micro USB PS-11 / White

40,000
Loại: Cáp sạc Miro USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI Lightning USB PS-12 / White

50,000
Loại: Cáp sạc Lightning USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng / Đen  
Close

Cáp 90PAI Lightning USB PS-12 / Black

50,000
Loại: Cáp sạc Lightning USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng / Đen  
Close

Cáp 90PAI Type-C PS-13 / White

50,000
Loại: Cáp sạc Type-C Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, đòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI Type-C PS-13 / Black

50,000
Loại: Cáp sạc Type-C Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, đòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI 3 in 1 PS-14 / Pink

150,000
 1. Cáp sạc 3 đầu: Miro, Lighting, TypeC
 2. Chiều dài: 1,2m
 3. 100 Lõi đồng nguyên chất  0,10mm
 4. Sạc nhanh & truyền dữ liệu
 5. Dòng điện 2.0A
 6. Sạc cùng lúc  03 thiết bị
 7. Màu sắc: Đen, Vàng Gold, Hồng
Close

Cáp 90PAI Micro USB PS-15 / Red

70,000
 • Loại: Cáp sạc Miro USB
 • Chiều dài: 1,2m
 • 90 lỗi đồng nguyên chất 0,10mm
 • Sạc nhanh & truyền dữ liệu, dòng điện 2A
 • Màu sắc: ĐỏXanh dươngXanh lá
 • Độ bền dẻo cao chịu đươc hơn 5000 lần bẻ gấp khúc
Omni Bar+ ELECTRONICS
New
 • New
 • FEATURED
 • SALES
Close

Cáp 90PAI Micro USB PS-11 / Black

40,000
Loại: Cáp sạc Miro USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI Micro USB PS-11 / White

40,000
Loại: Cáp sạc Miro USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI Lightning USB PS-12 / White

50,000
Loại: Cáp sạc Lightning USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng / Đen  
Close

Cáp 90PAI Lightning USB PS-12 / Black

50,000
Loại: Cáp sạc Lightning USB Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, dòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng / Đen  
Close

Cáp 90PAI Type-C PS-13 / White

50,000
Loại: Cáp sạc Type-C Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, đòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
Close

Cáp 90PAI Type-C PS-13 / Black

50,000
Loại: Cáp sạc Type-C Chiều dài: 1,2m  Chất liệu: Nhựa PC, 76 lõi đồng nguyên chất 0,10mm Tính năng: Sạc & truyền dữ liệu, đòng điện 2A (max) Màu sắc: Trắng  Đen  
GAMING COLLECTION

Sony Playstation 4 Dualshok Controller

INNOVATIVE GADGETS