Sinh trắc dấu vân tay tại Việt Nam và Thế giới

Việc sử dụng Sinh Trắc Dấu Vân Tay để định hướng phát triển hết tiềm năng của trẻ đang là hướng nghiên cứu tích cực của thế giới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và sử dụng hết thế mạnh của nguồn nhân lực. Đây là một trong những phương pháp định hướng phát triển của trẻ đang được áp dụng tại hầu hết các Quốc gia trên thế giới.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *