CQ – CHỈ SỐ SÁNG TẠO

Định nghĩa: 

CQ là viết tắt của từ Creative Quotient – Chỉ số sáng tạo . CQ cho chúng ta biết về khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân con người. Nhà tâm lý học người Anh Harry Adler là người đầu tiên đưa ra khái niệm CQ và ông định nghĩa nó một cách đơn giản: “Khả năng sáng tạo là cái loé sáng vỗ nhẹ vào vùng não phải để làm bật ra những ý tưởng”. Ở bất cứ hoạt động và trong bất cứ lĩnh vực nào cũng không chỉ dựa vào những cái có sẵn mà rất cần sự sáng tạo.

CQ-01

Góc nhìn:

  • Có những người cho rằng chính sự sáng tạo mới phân biệt giữa người này với người khác và chính nó là cốt lõi của trí thông minh. Steve Jobs đã từng nói : “Đi đầu trong đổi mới chính là điểm phân biệt giữa một người lãnh đạo và người theo sau.” điều đó cho thấy đổi mới là một đặc điểm quan trọng của những người thành công, tùy theo lĩnh vực mà họ đảm nhận và đổi mới thì không thể thiếu sự sáng tạo. Tuy nhiên cách đổi mới sự sáng tạo ở mỗi người một khác, có thể là sự tiệm tiến, nhưng cũng có thể là những bước đột phá, những bước nhảy vọt. Xét cho cùng, chính trí thông minh sáng tạo mới là thứ làm nên lịch sử khoa học kỹ thuật và công nghệ, mới xây dựng được một kho tàng văn hóa nghệ thuật khổng lồ, mới thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại.
  • Trí thông minh sáng tạo tuy mang tính bẩm sinh, nhưng khả năng sáng tạo vốn có trong tư duy mỗi người và hoàn toàn có thể “rèn luyện” được. Adler đã chỉ ra rằng con người có thể nâng cao hiệu quả của não bộ bằng cách tập suy nghĩ, tìm ra những cái phi thường, cái “loé sáng” trong cái bình thường và đề xuất rất nhiều cách để tạo ra “cái vỗ nhẹ” đó. Cũng chính vì thế, mục tiêu giáo dục ở các nước tiên tiến là không chỉ cung cấp kiến thức đào tạo mà tạo ra những người biết suy nghĩ sáng tạo. Gần đây, người ta đã xây dựng cả một ngành khoa học mang tên ‘Tư duy sáng tạo” nhằm mục đích này.

Nguồn: vnexpress.net

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *