VÂN TAY HỌC – ĐỌC VỊ YÊU THƯƠNG

van-tay-hoc

VÂN TAY HỌC – ĐỌC VỊ YÊU THƯƠNG chính là đọc vị cách thức tiếp nhận và thể hiện tình yêu thương của mỗi cá nhân con người thông qua phân tích mẫu dấu vân tay trên 10 đầu ngón tay của cá nhân đó.

Phân tích dấu vân tay là một trong những công cụ giúp bạn khám phá tính cách thuộc về bẩm sinh và những tiềm năng tiềm ẩn trên não bộ của bản thân bạn. Đồng thời thông số VAK trong bài báo cáo phân tích không những cho bạn biết về phương thức tiếp nhận thông tin thông qua các kênh nghe, nhìn, vận động của cá nhân bạn mà còn cho bạn biết cách thức mà bản thân bạn tiếp nhận và thể hiện tình yêu thương như thế nào. Do đó có thể nói thông qua phân tích dấu vân tay sẽ đọc vị được cách thức tiếp nhận và thể hiện tình yêu của mỗi cá nhân con người.

VMIT/BT

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *