CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN NGÀNH SINH TRẮC HỌC TẠI VMIT VIETNAM

Để luôn giữ vững là lá cờ đầu liên tục trong 10 năm qua trong ngành sinh trắc học vân tay tại Việt Nam, VMIT luôn xem chất lượng đào tạo, cấp bằng Tư Vấn hết sức chặt chẽ, khắt khe, chất lượng đào tạo chuyên sâu đầy đủ toàn bộ kiến thức ngành.

Để là số 01 không khó vì VMIT VIETNAM là tổ chức giáo dục đầu tiên mở ngành sinh trắc đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng để liên tục 10 năm giữ được vị trí số 01 của ngành thì quả là không đơn giản.

https://vmit.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/vmit-lophoc-01-1024x576.jpg

○ Dịch vụ tư vấn phục vụ 24/7 & 365

○ Chất lượng phòng phân tích hàng đầu.

○ Chất lượng đào tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu, tập huấn nâng cao hàng tháng định kỳ.

Bởi vì têu chí của tổ chức VMIT trong ngành là: Giúp PHHS & người làm sinh trắc HIỂU ĐÚNG – HIỂU RÕ – HIỂU SÂU & CHUYỂN ĐỔI HIỂU QUẢ SAU KHI PHÂN TÍCH VÂN TAY. Tất cả đều nằm ở kiến thức, chất lượng giảng viên, quy trình đạo tạo chặt chẽ, sự đam mê cũng như trách nhiệm với xã hội của tổ chức, sự chính trực của chuyên viên tư vấn. Đến với chúng tôi là bạn được bảo hành Trọn Đời.

Công ty CP GD Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM

Www.vmit.vn

Facebook.com/vmit.vn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *