Lễ ký kết HĐ của VMIT VIETNAM diễn ra giữa tâm dịch Covid 19.

Chào mừng chị Ngọc Hân trở thành Đối Tác Chiến Lược với Cty CP Giáo Dục Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM.Trong Nguy có Cơ là điều tất cả chúng ta phải nhìn thấy trong giai đoạn xã hội nhiều nút thắt như bây giờ. Bảo đảm chống dịch – Bảo đảm kinh tế trụ cột gia đình.Tìm hiểu nhau đã gần trọn 2 năm để giờ quyết định cùng đồng hành trên con đường tư vấn giáo dục định hướng sớm đầy nhân văn này.”Biết được đích đến sẽ thấy rõ đường đi”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *