GHI NHẬN CỦA GIA ĐÌNH NHẠC SĨ DƯƠNG KHẮC LINH VỀ VMIT VIETNAM

Gia đình Nhạc sĩ đã cho chúng tôi cơ hội tư vấn định hướng sớm ngành sinh trắc vân tay cho 2 con và vợ chồng.Những chia sẽ quý giá này sẽ làm chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày.

Nhạc sỹ Dương Khắc Linh chia sẻ:

“Mới trải nghiệm cho 2 vợ chồng xong, có đôi điều chia sẻ.Nghe chuyên viên tư vấn kết quả thấy rất thú vị vì quá chính xác. Ngoài chuyện phân tích đúng trên 90% tính cách bẩm sinh của mình thì nó còn nói lên cả sở trường và sở đoản. Qua đó ta sẽ điều chỉnh điểm hạn chế, phát huy điểm mạnh.Kết quả sinh trắc phân tích rất nhiều chỉ số: tính cách, năng khiếu, loại hình thông minh vượt trội, các chỉ số thông minh, cảm xúc, sáng tạo, vượt khó…v.v.Đợi khi Mickey – Jerry được 1 tuổi cũng sẽ làm bài sinh trắc cho 2 bạn ấy để hiểu con hơn và xem 2 bạn có năng khiếu gì.Qua trải nghiệm cũng phải công nhận VMIT VIETNAM dịch vụ rất chuẩn, phân tích chính xác, tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *