GHI NHẬN CỦA GIA ĐÌNH NHẠC SĨ DƯƠNG KHẮC LINH VỀ VMIT VIETNAM

Gia đình Nhạc sĩ đã cho chúng tôi cơ hội tư vấn định hướng sớm ngành sinh trắc vân tay cho 2 con và vợ chồng.Những chia sẽ quý giá này sẽ làm chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày. Nhạc sỹ Dương Khắc Linh chia sẻ: “Mới trải nghiệm cho 2 vợ chồng xong,… Continue reading GHI NHẬN CỦA GIA ĐÌNH NHẠC SĨ DƯƠNG KHẮC LINH VỀ VMIT VIETNAM

Lễ ký kết HĐ của VMIT VIETNAM diễn ra giữa tâm dịch Covid 19.

Chào mừng chị Ngọc Hân trở thành Đối Tác Chiến Lược với Cty CP Giáo Dục Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM.Trong Nguy có Cơ là điều tất cả chúng ta phải nhìn thấy trong giai đoạn xã hội nhiều nút thắt như bây giờ. Bảo đảm chống dịch – Bảo đảm kinh tế trụ… Continue reading Lễ ký kết HĐ của VMIT VIETNAM diễn ra giữa tâm dịch Covid 19.

Lễ ký kết & trao chứng nhận của Cty CP Giáo Dục Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM với Đối Tác Chiến Lược tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lễ ký kết & trao chứng nhận của Cty CP Giáo Dục Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM với Đối Tác Chiến Lược tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Hành trình tư vấn giáo dục, định hướng sớm cho trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức

KHI NIỀM TIN ĐƯỢC GỬI TRAO

Ngày 05/05/2021 Cty CP GD Bạn Thiên Tài – VMIT VIETNAM bắt đầu đồng hành hỗ trợ nhóm đầu tiên những ACE trung tâm Cai Nghiện Tái Hòa Nhập Cộng Đồng do Trưởng trung tâm Lê Minh Phương. Người là tấm gương lớn cho việc trở về từ vực thẳmhttps://www.giaoduc.edu.vn/nguoi-tro-ve-tu-vuc-tham.htmPhân tích bài BCPT sinh trắc… Continue reading KHI NIỀM TIN ĐƯỢC GỬI TRAO

Khám phá sự vượt trội” là mục tiêu cho sứ mệnh phục vụ giáo dục chung tay bảo vệ thiên tài của VMIT VIETNAM

Khám phá sự vượt trội” là mục tiêu cho sứ mệnh phục vụ giáo dục chung tay bảo vệ thiên tài của VMIT VIETNAM.Tự hào và vinh dự cắm lá cờ đầu tiên cho ngành sinh trắc học vân tay nước Việt Nam. Nay đã trên 10 năm khai phá, giữ vững và hoàn thiện… Continue reading Khám phá sự vượt trội” là mục tiêu cho sứ mệnh phục vụ giáo dục chung tay bảo vệ thiên tài của VMIT VIETNAM