ĐỐI TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC THẬT RA LÀ ĐỐI TỐT VỚI BẢN THÂN MÌNH

Chúng ta sẽ có bài học sâu sắc từ câu chuyện kể về người nông dân như sau: Có một người nông dân sở hữu một loại giống ngô có phẩm chất tốt. Hàng năm ông ta đều nhận được giải thưởng người sở hữu giống ngô tốt nhất. Điều khiến mọi người khó tin… Continue reading ĐỐI TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC THẬT RA LÀ ĐỐI TỐT VỚI BẢN THÂN MÌNH