Dạy con về giá trị của gia đình

Gần đây, một nhóm các chuyên gia đã tiến hành một cuộc khảo sát với hơn 1000 cha mẹ trên khắp đất nước để tìm ra những giá trị quan trọng nhất của gia đình trong thời đại mới. Kết quả cho thấy cha mẹ ngày nay đang có những quan điểm mới, những xu… Continue reading Dạy con về giá trị của gia đình