Làm thế nào tái sắp xếp lại liên kết giữa các tế bào thần kinh để thành công hơn

               Mới đây nhất khoa thần kinh học cho rằng bạn có thể chỉnh sửa bộ  nhớ của mình. Đây là thông tin mang tính đột phá lớn, có ý nghĩa đối với chúng ta.             Các ấn bản mới nhất của tạp chí The New Yorker có một bài… Continue reading Làm thế nào tái sắp xếp lại liên kết giữa các tế bào thần kinh để thành công hơn