XÂY THÁP VÀ BÀI HỌC VỀ TINH THẦN HOẠT ĐỘNG ĐỘI NHÓM

Trong một lớp học về kỹ năng trước khi bắt đầu khóa học của mình vị diễn giả đưa ra một trò chơi yêu cầu tất cả các học viên cùng tham gia để thể hiện tinh thần đoàn kết và tinh thần đội nhóm. Trong lớp có 50 học viên chia thành 10 nhóm,… Continue reading XÂY THÁP VÀ BÀI HỌC VỀ TINH THẦN HOẠT ĐỘNG ĐỘI NHÓM