5 ĐIỀU CHA MẸ NÊN NÓI VỚI CON MỖI NGÀY

Thói quen giao tiếp hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con, góp phần đem lại những điều tích cực cho cuộc sống của con sau này. Có hàng trăm tình huống mà bạn có thể trao đổi với con mỗi ngày, từ việc khuyến khích thói quen, la hét con dọn dẹp… Continue reading 5 ĐIỀU CHA MẸ NÊN NÓI VỚI CON MỖI NGÀY