DẠY TRẺ THÍCH ĐỌC SÁCH: CHUYỆN KHÓ … MÀ DỄ

Rất nhiều người trong chúng ta dù biết việc đọc sách là bổ ích nhưng rất lười và mong thay đổi điều đó ở con trẻ. Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy thử biến việc đọc trở thành niềm vui và cảm hứng cho cả bản thân và con trẻ Gần đây, trong một lần… Continue reading DẠY TRẺ THÍCH ĐỌC SÁCH: CHUYỆN KHÓ … MÀ DỄ