Sống là phải học, còn trẻ thì đừng bao giờ nói “tôi không biết”

Khi còn trẻ, làm một điều gì đó khó khăn và bạn từ bỏ, sau này bạn sẽ phải hối hận vì không làm nó và chỉ còn biết nói “tôi không biết” mà thôi. Cái gì bạn không biết, vậy bạn hãy học. Bạn vẫn còn trẻ, dựa vào đâu mà nói “Tôi không… Continue reading Sống là phải học, còn trẻ thì đừng bao giờ nói “tôi không biết”

THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC HỎI

Thách thức trong quá trình học hỏi là nhận biết được sự phức tạp, những xung đột, những chấn thương, bế tắc, những năng lượng của một quốc gia, một nền văn hóa. Trước thực trạng một cộng đồng người Việt nào đó hiện ra trên báo chí và mạng xã hội như một tập… Continue reading THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC HỎI