Năm phương pháp khoa học giúp bạn thông minh hơn

Một số nghiên cứu khoa học cách đây khoảng một thập kỷ trước chỉ ra rằng những trò chơi rèn luyện trí nhớ có thể làm tăng Fluid intelligence, mà cụ thể đó là năng lực giải quyết vấn đề trong những tình huống mới lạ, độc lập với những kiến thức mà chúng ta… Continue reading Năm phương pháp khoa học giúp bạn thông minh hơn