VÌ SAO KHÔNG NÊN NHÌN VÀO KHUYẾT ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC?

Nhìn vào khuyết điểm của người khác, sẽ làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính bản thân mình…     Một ngày nọ, sau khi người cha nghe xong con trai oán trách và kể khổ về cuộc hôn nhân của mình, ông hỏi: “Con trai, vợ con có ưu điểm gì?”… Continue reading VÌ SAO KHÔNG NÊN NHÌN VÀO KHUYẾT ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC?