CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA ĐỐT BẰNG ĐẠI HỌC ĐỂ “THỨC TỈNH” GIÁO DỤC

Chỉ cần 99 like, tôi sẽ đốt tấm bằng đại học của mình. Tôi muốn thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ về việc học đại học của các bậc phụ huynh và các em học sinh hiện nay. Một cử nhân trường Bách Khoa “rất muốn làm một việc gì đó để thức tỉnh… Continue reading CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA ĐỐT BẰNG ĐẠI HỌC ĐỂ “THỨC TỈNH” GIÁO DỤC