12 dấu hiệu của rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn

VIAM – Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ảnh hưởng đến khoảng 5% trẻ nhỏ và một nửa trong số đó sẽ vẫn biểu hiện triệu chứng khi lớn lên. Rất nhiều người lớn mắc rối loạn tăng động giảm chú ý nhưng sẽ không bao giờ được chẩn đoán. Rối loạn tăng… Continue reading 12 dấu hiệu của rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn