PHƯƠNG PHÁP TIẾP NHÂN THÔNG TIN VAK

Trong Bài báo cáo Phân tích dấu vân tay, có phần phân tích “Phương thức tiếp nhận thông tin – VAK”. Vậy VAK là gì ? VAK là  viết tắt của các từ tiếng anh lần lượt là: Visual: Thị giác Auditory: Thính giác Kinesthetic: Vận động Đó là 3 kênh tiếp nhận kiến thức cơ… Continue reading PHƯƠNG PHÁP TIẾP NHÂN THÔNG TIN VAK