Phương pháp “MAKENO” khi dạy trẻ

Mình cực kỳ ủng hộ phương pháp này. Cứ để chúng la hét phá phách cho tiêu năng lượng tiềm ẩn đi. Phương pháp “Makeno” – mặc kệ nó! Làm căng thẳng những chuyện bình thường, những điều vốn là quy luật trong sự phát triển của trẻ sẽ làm cho chính các ông bố… Continue reading Phương pháp “MAKENO” khi dạy trẻ