6 SAI LẦM MẸ CẦN TRÁNH KHI TRỊ TRẺ BƯỚNG BỈNH

Chúng ta đều không muốn bọn trẻ ương bướng với bố mẹ. Thế nhưng, đôi khi sự quan tâm chưa đủ của bố mẹ lại trở thành nguyên cớ để trẻ hành động ngang ngược. Các bé muốn mọi sự chú ý đổ dồn về mình và chúng tự tin rằng “kế sách” đập đầu, ăn… Continue reading 6 SAI LẦM MẸ CẦN TRÁNH KHI TRỊ TRẺ BƯỚNG BỈNH