BỆNH TRẦM CẢM (MAJOR DEPRESSIVE DISORDER)

Trầm cảm không phải là khi bạn thấy buồn vì mọi thứ không xảy ra theo ý bạn mà là bạn thấy buồn mặc cho mọi việc vẫn đang diễn biến tốt đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại cái series Tâm Lý và Bệnh Chứng này nhỉ. Thời gian qua tôi cũng… Continue reading BỆNH TRẦM CẢM (MAJOR DEPRESSIVE DISORDER)