HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BẢN THÂN

              Bạn tìm hiểu bản thân qua bạn bè, người thân. Bạn nhận được nhiều ý kiến từ phía những người xung quanh, người thì cho rằng bạn thuộc mẫu người tình cảm; người thì nhận xét bạn lý trí, mạnh mẽ và quyết đoán; trong khi đó có… Continue reading HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BẢN THÂN

SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY CÓ PHẢI LÀ HÌNH THỨC COI BÓI KHÔNG

Có không ít người lần đầu tiên tiếp cận dịch vụ Sinh trắc dấu vân tay đều đánh đồng rằng đây là một hình thức bói toán, một loại hình bói cao cấp. Đặc biệt với những khách hàng được demo về phần tính cách. Để khẳng định sinh trắc học dấu vân tay không… Continue reading SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY CÓ PHẢI LÀ HÌNH THỨC COI BÓI KHÔNG