TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH

Hồi học chuyên Anh, tôi than thở với bố là học chuyên ngữ thì biết làm gì. Người bảo: “Bác Nguyễn Mạnh Cầm từ phiên dịch mà thành Bộ trưởng Ngoại giao đấy thôi”. Tôi học, mong một ngày mình sẽ thành nhà ngoại giao giỏi. Năm 17 tuổi, tôi đổi ý, chỉ muốn thành triết gia, nhà… Continue reading TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH

4 cách chữa “bệnh” trì hoãn

Một nghiên cứu mới từ Đại học Stcokholm đã xác nhận rằng sự trì hoãn không chỉ là vấn đề quản lý thời gian. Các nhà nghiên cứu tìm thấy lý do để kết luận rằng cảm tính chính là “công tắc” kích hoạt cho sự trì hoãn. Một số người cố tình để mọi… Continue reading 4 cách chữa “bệnh” trì hoãn