THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC HỎI

Thách thức trong quá trình học hỏi là nhận biết được sự phức tạp, những xung đột, những chấn thương, bế tắc, những năng lượng của một quốc gia, một nền văn hóa. Trước thực trạng một cộng đồng người Việt nào đó hiện ra trên báo chí và mạng xã hội như một tập… Continue reading THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC HỎI