Thiên Đàng và Địa Ngục

Một người sùng đạo nói chuyện với Chúa. “Thưa Chúa, con rất muốn biết Thiên đường và Địa ngục như thế nào”. Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa… Chúa mở cái cửa đầu tiên, người đàn ông nhìn vào. Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một… Continue reading Thiên Đàng và Địa Ngục