Giá trị vĩ đại của một tai nạn

Thomas Alva Edison là một nhà bác học, nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống con người trong thế kỉ 20. Edison được coi là một trong những nhà phát minh nhiều ý tưởng nhất trong lịch sử. Ông giữ 1093 bằng… Continue reading Giá trị vĩ đại của một tai nạn