VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CHỈ SỐ CẢM XÚC

EQ là viết tắt của cụm từ “Emotional Quotient” – chỉ số cảm xúc. EQ là khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt cảm xúc. EQ và 4 yếu tố cấu thành  Nhận biết cảm xúc: Khả năng nhận biết đúng cảm xúc của bản thân mình và cảm xúc của những người xung quanh. Hiểu… Continue reading VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CHỈ SỐ CẢM XÚC

10 dấu hiệu của người có trí thông minh cảm xúc cao

Thông minh cảm xúc là một cái gì đó tồn tại trong bản thân mỗi chúng ta và nó là một đại lượng vô hình. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta quản lý hành vi, điều chỉnh hành vi theo các nguyên tắc xã hội, và đưa ra quyết định cá nhân dẫn đến kết… Continue reading 10 dấu hiệu của người có trí thông minh cảm xúc cao