Giúp con học giỏi bằng bản đồ tư duy

Phương pháp ghi chú sáng tạo này đang được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng, đem lại những hiệu quả đáng kinh ngạc, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh. Tại buổi hội thảo “Giúp con học hiệu quả hơn bằng sơ đồ tư duy” do Hội quán các… Continue reading Giúp con học giỏi bằng bản đồ tư duy