7 Lời cảm ơn khiến cuộc sống tốt đẹp hơn

Trên thực tế, tôi bắt đầu tin rằng “Cảm ơn” là cụm từ bị coi nhẹ và ít dùng nhất trên đời. Nó phù hợp cho hầu như mọi hoàn cảnh và là lời phản hồi hay hơn hầu hết những lời ta nói. Hãy xem qua 7 tình huống mà ta thường thốt ra… Continue reading 7 Lời cảm ơn khiến cuộc sống tốt đẹp hơn