5 ĐIỀU CHA MẸ NÊN NÓI VỚI CON MỖI NGÀY

Thói quen giao tiếp hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con, góp phần đem lại những điều tích cực cho cuộc sống của con sau này. Có hàng trăm tình huống mà bạn có thể trao đổi với con mỗi ngày, từ việc khuyến khích thói quen, la hét con dọn dẹp… Continue reading 5 ĐIỀU CHA MẸ NÊN NÓI VỚI CON MỖI NGÀY

Sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con “đúng cách” lại là việc khác

Đó là lời mà Maksim Gorky từng kết luận như vậy để nhấn mạnh vai trò của việc yêu thương đúng cách. “Sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con lại là việc khác”, Maksim Gorky từng kết luận như vậy để nhấn mạnh vai trò của việc yêu… Continue reading Sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con “đúng cách” lại là việc khác