More

  Adobe Zii 2021 v6.1.7 – “Thuốc” các ứng dụng trong bộ Adobe 2021 – MacLife – Everything for Mac Lovers

  Adobe Zii là app nhỏ chuyên dùng để cờ réc các app trong bộ ứng dụng của Adobe. AE chắc đã quen nên không cần giới thiệu nhiều ^_*

  Gần đây thì Zii phát hành các bản Adobe Zii theo tường phiên bản Adobe như sau:

  Adobe Zii 2019 4.x.x) dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe CC 2019

  Adobe Zii 2020 5.x.x) dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe 2020

  Adobe Zii 2021 6.x.x trong bài này, dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe 2021

  Với Adobe Zii, các bạn chỉ việc tải về, chạy file, Chọn vào Patch or Drag. Khi được hỏi cấp quyền Root thì bạn chọn OK và nhập mật khẩu đăng nhập máy.

  Adobe Zii 2021 6.0

  www.fshare.vn/file/VE2TPSJ3HUMB

  Adobe Zii 2021 6.0.1

  www.fshare.vn/file/EAXKQP32RECA

  Adobe Zii 2021 6.0.2

  www.fshare.vn/file/CCFSFIZ6MADM

  Adobe Zii 2021 6.0.3

  www.fshare.vn/file/FRD7PLN5IVJU

  Adobe Zii 2021 6.0.4

  www.fshare.vn/file/SC2XBG2OXG4W

  Adobe Zii 2021 6.0.5

  www.fshare.vn/file/PGUOKIMBFX7S

  Adobe Zii 2021 6.0.6

  www.fshare.vn/file/OHZCENU2HY3B

  Adobe_Zii_2021_6.0.7

  www.fshare.vn/file/RMLT1DI75UMC

  Adobe_Zii_2021 6.0.8

  www.fshare.vn/file/ZH65WUBPB7RY

  Adobe_Zii_2021 6.0.9

  www.fshare.vn/file/ING2LLUBN357

  Adobe_Zii_2021 6.1.0 [Mac Intel dùng bản này để thuốc PTS 2021 22.3.1]

  www.fshare.vn/file/551H1DJ9HARR

  Adobe_Zii_2021 6.1.1

  www.fshare.vn/file/7QVVKUAKRVS4

  Adobe_Zii_2021 6.1.2

  www.fshare.vn/file/S8HFEI3NPDEK

  Adobe Zii 2021 6.1.3

  www.fshare.vn/file/B23ZH78AIFD8

  Adobe Zii 2021 6.1.4

  www.fshare.vn/file/1O1V2DDI75SB

  Adobe Zii 2021 6.1.5

  www.fshare.vn/file/VWM4FK87Z38L

  Adobe_Zii_2021_6.1.6

  www.fshare.vn/file/DRIWRUMDNU4N

  Adobe Zii 2021 6.1.7

  www.fshare.vn/file/PGUL95OP9S2I

  Với Mac Silicon (M1) đọc lưu ý ở bài này

  Chi tiết thay đổi trong các bản cập nhật:

  Nhấn để xem chi tiết

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.7

  • Adobe Photoshop 2021 v22.5.1 + Neural Filters
  • Adobe Acrobat DC v21.007.20091
  • Adobe Animate 2021 v21.0.9
  • Adobe Substance 3D Painter v7.2.3
  • Adobe XD v44.0.12

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.6

  After Effects 2021 v18.4.1


  Animate 2021 v21.0.8


  Bridge 2021 v11.1.1


  Illustrator v25.4.1


  InCopy 2021 v16.4


  InDesign 2021 v16.4


  Lightroom Classic v10.4


  Media Encoder 2021 v15.4.1


  Photoshop 2021 v22.5


  Premiere Pro 2021 v15.4.1


  XD v42.1.22

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.5

  Acrobat DC v21.005.20058


  After Effects v18.4


  Audition v14.4


  Character Animator v4.4


  Illustrator v25.4


  Media Encoder v15.4


  Photoshop v22.4.3


  Prelude v10.1


  Premiere Pro v15.4


  Substance 3D Designer v11.2.1


  Substance 3D Painter v7.2.2


  Substance 3D Sampler v3.0.1


  Substance 3D Stager v1.0.1


  XD v42.0.22

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.4

  Added:


  Adobe InDesign 2021 v16.3.2


  Adobe Substance 3D Painter v7.2.1


  Adobe XD v41.1.12

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.1.3

  • Adobe Bridge 2021 v11.1
  • Adobe Dimension v3.4.3
  • Adobe Illustrator 2021 v25.3.1
  • Adobe InCopy 2021 v16.3.1
  • Adobe InDesign 2021 v16.3.1
  • Adobe Substance 3D Designer v11.2
  • Adobe Substance 3D Painter v7.2
  • Adobe Substance 3D Sampler v3.0
  • Adobe Substance 3D Stager v1.0

  What’s New in Adobe Zii  6.1.2

  Adobe Acrobat DC v21.005.20048


  Adobe After Effects 2021 v18.2.1


  Adobe Animate 2021 v21.0.7


  Adobe Illustrator 2021 v25.3


  Adobe InDesign Server 2021 v16.2.1


  Adobe Lightroom Classic v10.3


  Adobe Photoshop 2021 v22.4.2


  Adobe Premiere Rush v1.5.62


  Adobe XD v41.0.12

  What’s New in Adobe Zii  6.1.1

  Added:


  Adobe Acrobat DC v21.001.20155


  Adobe After Effects 2021 v18.2


  Adobe Animate 2021 v21.0.6


  Adobe Audition 2021 v14.2


  Adobe Character Animator 2021 v4.2


  Adobe Dimension v3.4.2


  Adobe Illustrator 2021 v25.2.3


  Adobe InCopy 2021 v16.2.1


  Adobe InDesign 2021 v16.2.1


  Adobe Media Encoder 2021 v15.2


  Adobe Photoshop 2021 v22.4


  Adobe Premiere Pro 2021 v15.2


  Adobe Premiere Rush v1.5.58


  Adobe XD v40.0.22

  What’s New in Adobe Zii  6.1.0

  Adobe After Effects 2021 v18.1

  Adobe Animate 2021 v21.0.5

  Adobe Bridge 2021 v11.0.2

  Adobe Audition 2021 v14.1

  Adobe Media Encoder 2021 v15.1

  Adobe Photoshop 2021 v22.3.1

  Adobe Premiere Pro 2021 v15.1

  Adobe Premiere Rush v1.5.58

  Adobe XD v39.0.12

  What’s New in Adobe Zii  6.0.9

  • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20145
  • Adobe After Effects 2021 v18.0
  • Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.4
  • Adobe Audition 2021 v14.0
  • Adobe Bridge 2021 v11.0.1
  • Adobe Character Animator 2021 v4.0
  • Adobe Dimension v3.4.1
  • Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0 – 21.1.0
  • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.1
  • Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.1
  • Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.1
  • Adobe Lightroom Classic v10.0 – 10.2
  • Adobe Media Encoder 2021 v15.0
  • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.3
  • Adobe Prelude 2021 v10.0
  • Adobe Premiere Pro 2021 v15.0
  • Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.54
  • Adobe XD v34.0.12 – 38.0.12
  • Adobe Photoshop Elements 2021 – 2021.2
  • Adobe Premiere Elements 2021 – 2021.1

  What’s New in Adobe Zii  6.0.8

  Added:

  • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20135
  • Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.7
  • Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.3
  • Adobe Character Animator 2020 v3.4 – 3.5
  • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.0
  • Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.9
  • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.2.0
  • Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.9
  • Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.50

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.7

  Added:

  • Adobe InCopy 2021 v16.1
  • Adobe InDesign 2021 v16.1
  • Adobe XD v36.2.32
  • Adobe Photoshop Elements 2021.1
  • Adobe Premiere Elements 2021.1

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.6

  Added:

  • Adobe After Effects 2020 v17.6
  • Adobe Animate 2021 v21.0.2
  • Adobe Audition 2020 v13.0.13
  • Adobe Bridge 2021 v11.0.1
  • Adobe Dimension v3.4.1
  • Adobe Dreamweaver 2021 v21.1.0
  • Adobe Illustrator 2021 v25.1.0
  • Adobe InCopy 2021 v16.0.2
  • Adobe InDesign 2021 v16.0.2
  • Adobe Lightroom Classic v10.1.1
  • Adobe Media Encoder 2020 v14.8
  • Adobe Photoshop 2021 v22.1.1
  • Adobe Prelude 2020 v9.0.3
  • Adobe Premiere Pro 2020 v14.8
  • Adobe Premiere Rush v1.5.44
  • Adobe XD v36.0.32

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.5

  Added:

  Adobe Acrobat DC v20.013.20074

  Adobe Animate 2021 v21.0.1

  Adobe Lightroom Classic v10.1

  Adobe Media Encoder 2020 v14.7

  Adobe Photoshop 2021 v22.1.0

  Adobe Premiere Pro 2020 v14.7

  Adobe Premiere Rush v1.5.40

  Adobe XD v35.2.12

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.4

  Added:
  • Adobe Illustrator 2021 v25.0.1
  • Adobe InCopy 2021 v16.0.1
  • Adobe InDesign 2021 v16.0.1
  • Adobe XD v35.1.12

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.3

  Added:

  Adobe Acrobat DC v20.013.20064

  Adobe After Effects 2020 v17.5.1

  Adobe Audition 2020 v13.0.12

  Adobe Media Encoder 2020 v14.6

  Adobe Photoshop 2021 v22.0.1

  Adobe Prelude 2020 v9.0.2

  Adobe Premiere Pro 2020 v14.6

  Adobe Premiere Rush v1.5.38

  Adobe XD v35.0.12

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.2

  • This patch will fix a few bugs that were causing problems
  • Ai: Home Screen, iCloud Library running now
  • Dw: running on Catalina 10.15.5 now, Nag screen fixed

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0.1

  Hỗ trợ thêm:

  • Adobe After Effects 2020 v17.5
  • Adobe Animate 2021 v21.0.0
  • Adobe Audition 2020 v13.0.11
  • Adobe Bridge 2021 v11.0.0
  • Adobe Character Animator 2020 v3.4
  • Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
  • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0
  • Adobe InCopy 2021 v16.0.0
  • Adobe InDesign 2021 v16.0.0
  • Adobe Lightroom Classic v10.0
  • Adobe Media Encoder 2020 v14.5
  • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0
  • Adobe Premiere Pro 2020 v14.5
  • Adobe Premiere Rush v1.5.34
  • Adobe XD v34.0.12

  What’s New in Adobe Zii 2021 6.0

  Hỗ trợ:

  • Adobe Photoshop Elements 2021
  • Adobe Premiere Elements 2021

  Trường hợp đã tắt SIP và Gatekeeper nhưng mở file vẫn lỗi bạn đọc thêm bài này

  Lúc cài cứ thoải mái đăng nhập tài khoản Creative Cloud, có thể dùng Facebook, Gmail để login cũng được. Sau khi cài xong các bạn nên vào Creative Cloud tắt Update. Như hướng dẫn trong hình dưới.

  Cr4ck xong còn màn hình trial và đếm ngày sau khi mở thì kệ nó nha, mất màn hình thông báo trial lớn lúc khởi động là được (miễn đừng update)  Với những ai có cài các app trong nhiều bộ Adobe khác nhau (ví dụ PTS 2019 và Illustrator 2021) để Crack phần mềm mới cài thêm, bạn KHÔNG NÊN crack bằng cách nhấn vào nút PATCH OR DRAG mà Crack bằng cách Drag (kéo) ứng dụng cần Crack trong thư mục Application vào cửa sổ [PATCH OR DRAG] của Adobe zii để tránh phát sinh lỗi không mong muốn cho những ứng dụng khác đang chạy ổn định

  Lưu ý cần đọc

  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây


  Goka.vn

  Dù vì bất cứ lý do gì, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

  | Nguồn MacLife.vn

  ĐỌC NHIỀU

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN